Back

Gebruikersreglement Webpunten

Iedereen die geboren is in 2015 of eerder kan GRATIS lid worden van de webpunten met begeleiding.

Kids die geboren zijn tussen 1 januari 2008 en 31 december 2015 dienen de eerste maal vergezeld te zijn van een ouder of voogd om de inschrijving te kunnen doen.

Kids die geboren zijn tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 kunnen enkel gebruik maken van de webpunten onder begeleiding van een verantwoordelijke (die minstens 16 jaar is).

Jongeren geboren in 2007 of eerder kunnen zelfstandig lid worden op vertoon van hun E-ID kaart.

Het lidmaatschap van de webpunten moet jaarlijks vernieuwd worden. Daarvoor moet elk lid jaarlijks het digitaal registratieformulier invullen. 

Eens je lid bent van de webpunten met ondersteuning kan je op alle locaties terecht voor:

1)  Cursussen of workshops

Als je wil inschrijven voor een cursus kom je langs bij een webpunt. Je inschrijving is pas geldig na betaling van het cursusgeld. 

Telefonisch reserveren kan met naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer. Je moet daarna nog wel langs komen in een webpunt om je cursusgeld te betalen. Je plaats blijft maximum één week gereserveerd.

Als je een cursus volgt, wordt er verwacht dat je verwittigt wanneer je te laat of niet gaat komen. Dit kan telefonisch vanaf 9.00 uur op het nummer 03 286 85 85.

Indien een cursist twee keer afwezig is, zien wij ons genoodzaakt die persoon uit te sluiten van deze cursusreeks, omwille van de grote achterstand in kennis van de leerstof.

We betalen alleen cursusgeld terug wanneer er een aantoonbare reden van overmacht zich voordoet.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het leslokaal.

2) Internetgebruik (Vrije Inloop)

Tijdens het internetgebruik kunnen bezoekers vrij gebruik maken van de computer, indien er één vrij is. Bij drukte in het webpunt wordt het computergebruik beperkt tot 1 uur. Na dat uur kan je pas het volgende dagdeel terug terecht in het webpunt. Nieuwe dagdelen starten om 9u, 13u en 17u.

Omwille van de beperkte ruimte in het lokaal, wordt er slechts één persoon per computer toegestaan. Bij misbruik van en/of schade aan materiaal, computersoftware en/of -apparatuur, behoudt de organisatie zich het recht om van de betrokkene(n) een vergoeding te vorderen. Jongeren vanaf 12 jaar (geboren vanaf 2009) mogen zelfstandig gebruik maken van een computer, kids (geboren vanaf 2010 tot en met 2015) dienen vergezeld te zijn van een begeleider (16 jaar).

Onze digimedewerkers helpen u graag op weg en kunnen technische ondersteuning aanbieden bij het gebruik van onze computers of uw eigen smartphone. Onze medewerkers kunnen geen ondersteuning bieden op eigen computers of laptops.

Pagina’s afdrukken kan, nadat je de medewerker ter plaatse hebt verwittigd. Dit is wel betalend:  €0,10/blad (enkel in zwart/wit) voor de eerste 10 prints per dag, vanaf de 11e print wordt dat €0,30 per print.

In de webpunten mogen geen aanstootgevende (pornografische, racistische, gewelddadige,…) websites bezocht worden. Computerspelletjes spelen kan, maar enkel als het spel een PEGI-rating 12+ of lager heeft. U kan hierover info vragen aan onze medewerker. Het gebruik van de CD-recorder/rewriter is enkel toegestaan met respect voor de auteursrechten; er mogen geen illegale kopieën van CD-ROM´s of andere bestanden gemaakt worden. Het is de digimedewerkers van het webpunt toegestaan dit te controleren.

Persoonlijke bestanden moeten steeds opgeslagen worden op een eigen memory-stick of verstuurd worden via internet.
Om uw privacy te beschermen worden er geen bestanden, instellingen of browsergeschiedenis bewaard op onze computers.

Onze medewerkers maken gebruik van de software Veyon. Deze tool stelt ons in staat de computers van de gebruiker vanop afstand te controleren. Uiteraard beheren we enkel computers vanop afstand wanneer de gebruiker ondersteuning vraagt of we ernstige vermoedens hebben van het bezoek van niet toegestane websites.

Kinderen worden toegelaten onder de voorwaarde dat ze de rust en orde in het webpunt niet verstoren.

In de lokalen is er respect voor het personeel, het materiaal en de andere bezoekers; aanwijzingen van het personeel worden meteen opgevolgd, je stoort andere bezoekers niet…

In onze lokalen geldt een algemeen rookverbod, ook mag niet gegeten of gedronken worden.
Huisdieren zijn niet toegelaten in de webpunten.
Gokken is verboden in de webpunten.

De digimedewerkers, het webpunt en/of de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal van, verlies van of schade aan eigendommen die in het webpunt meegebracht of achtergelaten zijn.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het computerlokaal.

2.1) Kids en jongeren (-18 jaar)

Voor jongeren hanteren we aangepaste openingsuren. Jongeren zijn op weekdagen welkom in de webpunten vanaf 15u45. Op woensdag, tijdens de examenperiodes en vakanties worden jongeren toegelaten vanaf 13u30.

Tijdens examenperiodes is computerspelletjes spelen voor jongeren toegestaan vanaf 15u45, daarvoor kan er enkel gestudeerd worden.

Het niet nakomen van dit reglement kan aanleiding geven tot:

  • Een mondelinge waarschuwing: deze waarschuwing wordt in het gebruikerssysteem van de webpunten genoteerd.
  • Het uitsluiten van de toegang tot de computerlokalen en intrekken van de lidkaart voor 1 maand vindt plaats na 3 waarschuwingen
  • Het uitsluiten van de toegang tot de computerlokalen en intrekken van de lidkaart voor 3 maanden vindt plaats na de 1ste uitsluiting (mededeling d.m.v. aangetekend schrijven)
  • Het definitief uitsluiten vindt plaats na de 2de uitsluiting. (mededeling d.m.v. aangetekend schrijven) 

In extreme gevallen kunnen we eenzijdig overgaan tot (definitieve) uitsluiting. (mededeling d.m.v. aangetekend schrijven)

Indien u lid wordt van de webpunten met begeleiding, gaat u akkoord met dit gebruikersreglement.

Bedankt voor uw medewerking aan een aangename leeromgeving!

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij inschrijving maar enkel gebruikt voor interne statistieken en om u uit te nodigen voor activiteiten van de webpunten. Ze zullen voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden. De persoonsgegevens worden gebruikt overeenkomstig artikel 13 en 14 van de GDPR.

Uw suggesties en/of klachten zijn steeds welkom bij

Buurtwerk Posthof vzw – t.a.v. Tom Tersago –  Patriottenstraat 62, 2600 Berchem, 03 218.80.43 of tom@dotkom.be